φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες

26/09/2018

Φυσικοθεραπεία Αποκατάσταση

Το τμήμα αποκατάστασης αποτελεί μια σύγχρονη τεχνικά και έμπειρη επιστημονικά μονάδα αποκατάστασης μετατραυματικών και μετεγχειρητικών παθήσεων. Προσφέρει άριστες φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στο σύνολο των νοσηλευομένων ασθενών των […]